Działanie 6.8 (IV runda) - Lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22 z dnia 22.04.2022 r. IV runda – stan na dzień 28.04.2023 r.
 

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

 

.