Aktualizacja wzoru Formularza zgłaszania zmian do projektu konkursowego/pozakonkursowego wymagających zatwierdzenia / aneksowania umowy

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowaną wersję wzoru Formularza zgłaszania zmian do projektu konkursowego/pozakonkursowego wymagających zatwierdzenia / aneksowania umowy obowiązującą od dnia 18.07.2023 r. - Pobierz plik