Konferencja naukowa pt. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

Dodano przez: Angelika Gołaś

W dniach 10 - 11 czerwca 2014 roku w auli im. prof. dr hab. Adama Szewczuka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, odbyła się konferencja naukowa pt. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Niniejsze wydarzenie było wspólnym przedsięwzięciem czterech instytucji – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości a także Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali:
•    Przewodniczący - prof. dr hab. Wojciech Downar - Prodziekan, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego;
•    prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego;
•    Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
•    Anna Świebocka – Nerkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
•    Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,
którzy przywitali gości i zaprosili do czynnego udziału w konferencji.

Moderatorem niniejszego wydarzenia był Pan Zbigniew Kamrat, który moderował całość konferencji i czuwał nad prawidłową realizacją niniejszego przedsięwzięcia. W pierwszym dniu konferencji 10 czerwca 2014 roku odbyły się dwa panele dyskusyjne dotyczące: zachodniopomorskiego rynku pracy, a także sytuacji młodych na rynku pracy.

W panelu pierwszym swoje prezentacje na temat rynku pracy  zaprezentowali:
1. Andrzej Przewoda - Dyrektor WUP w Szczecinie, który omówił m.in. stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013 w województwie zachodniopomorskim a także osiągnięte wskaźniki w ramach programu;
2. dr Marcin Kocór - Uniwersytet Jagielloński, który poruszył kwestie dotyczące zapotrzebowania pracowników i możliwości ogólnopolskiego i zachodniopomorskiego rynku pracy.

Na zakończenie pierwszego panelu odbyła się debata, której moderatorem była Pani Monika Dawid – Sawicka. W trakcie debaty udział wzięli eksperci, którzy rozmawiali na temat możliwości rozwoju rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. Byli to:
•    dr Katarzyna Brzychcy – Wicedyrektor ds. EFS Wojewówdzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
•    dr Marcin Kocór - Uniwersytet Jagielloński;
•    Wanda Grochowska – Skonieczna – Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu;
•    Jolanta Bogutyn – Przybyszewska – Unikadr w Szczecinie;
•    Mirosław Rommel – HR Manager NordGlass Sp. z o. o.;
•    Michał Szostkowski – Dyrektor HR Cargotec Poland Sp. z o. o.

W panelu drugim swoje prezentacje na temat sytuacji osób młodych na rynku pracy zaprezentowali:
1. dr Katarzyna Brzychcy - Wicedyrektor ds. EFS WUP w Szczecinie, która omówiła m.in. osiągnięte wskaźniki wsparcia osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013;
2. Patrycja Antosz - Uniwersytet Jagielloński, która poruszyła kwestie dotyczące oczekiwań, aspiracji i wyborów edukacyjnych osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy.

Na zakończenie drugiego panelu odbyła się debata, której moderatorem była Pani Monika Dawid – Sawicka. W trakcie debaty udział wzięli eksperci, którzy rozmawiali na temat możliwości rozwoju osób młodych na zachodniopomorskim rynku pracy. Byli to:
•    dr Katarzyna Brzychcy – Wicedyrektor ds. EFS Wojewówdzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
•    Patrycja Antosz - Uniwersytet Jagielloński;
•    Katarzyna Erlichowska – Uniwersytet Szczeciński – Akademickie Biuro Karier;
•    Kamila Suchodolska – Head of Resources – DGS Poland Sp. z o. o.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był przygotowany dla wszystkich uczestników spektakl teatralny w Teatrze Polskim w Szczecinie, który pozostawił we wspomnieniach przybyłych gości niezapomniane wrażenia.

W drugim dniu konferencji 11 czerwca 2014 roku odbyły się dwa panele dyskusyjne dotyczące: Live Long Learning (LLL) a także Human resources (HR), flexicurity.

W panelu pierwszym swoje prezentacje na temat kształcenia ustawicznego zaprezentowali:
1.  Elżbieta Moskal - Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej;
2. dr Barbara Worek - Uniwersytet Jagielloński.

Na zakończenie pierwszego panelu odbyła się debata, której moderatorem była Pani Monika Dawid – Sawicka. W trakcie debaty udział wzięli eksperci, którzy debatowali nad wyzwaniami kształcenia ustawicznego na zachodniopomorskim rynku pracy. Byli to:
•    Anna Świebocka – Nerkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
•    Krzysztof Osiński – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego;
•    Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego;
•    prof. dr hab. Piotr Niedzielski – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego;
•    Jolanta Bogutyn – Przybuszewska – Unikadr w Szczecinie.

W panelu drugim swoje prezentacje na temat HR oraz flexicurity zaprezentowała:
1. Marta Gałązka – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która omówiła szkolenia, rozwój, strategie, które stosują pracodawcy.

W panelu dotyczącym HR i flexicurity odbyła się także debata, której moderatorem była Pani Monika Dawid – Sawicka. W trakcie debaty udział wzięli eksperci, którzy rozmawiali na temat potrzeb pracodawców na zachodniopomorskim rynku pracy. Byli to:
•    Wojciech Sekulski – Dyrektor Personalny Weber Polska Sp. z o. o.;
•    Marta Gałązka – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
•    Małgorzata Głębocka - Szurko – firma MGS.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji zostały również zaprezentowane m.in. informacje na temat nowego okresu programowania 2014 – 2020 w województwie zachodniopomorskim  przez Panią Annę Świebocką – Nerkowską – Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Panią Katarzynę Brzychcy Wicedyrektora ds. EFS WUP w Szczecinie. Ponadto Pan Wojciech Sekulski – Dyrektor Personalny Weber Polska Sp. z o.o. przedstawił problematykę związaną z zarządzaniem zmianą przez wartości czyli transformacja procesów biznesowych, kształtowanie liderów zmian w odpowiedzi na wyzwania rynkowe.
Ważnym elementem niniejszego panelu był również element dotyczący flexicurity jako części europejskiego modelu gospodarczego i społecznego, który został zaprezentowany przez Pana Andrzeja Zych oraz Pana Grzegorza Śmigielskiego z Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Konferencja stanowiła impuls do dyskusji na temat przyszłej koncentracji wydatkowania środków unijnych w kontekście potrzeb i wyzwań, przed jakimi stoi nasz region. Stworzyła ona przedstawicielom świata nauki, biznesu, organizacji społecznych i decydentom możliwość podzielenia się swoimi poglądami – zarówno w obszarze rynku pracy, jak i kształcenia i rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

Na koniec dwudniowej konferencji, jako podsumowanie wspólnych debat i rozważań na temat rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy, odbyły się finały dwóch konkursów, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie:
•    „Kraina przygód z EFS”, którego celem było przygotowanie gier planszowych związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 - 2013 przez dzieci i młodzież szkół podstawowych IV- VI a także młodzież szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego;
•    „Środki z EFS zmieniły moje życie”, którego celem było przygotowanie artykułów/ reportaży prasowych, telewizyjnych a także radiowych skierowanego do dziennikarzy województwa zachodniopomorskiego.

Nagrody wraz z wyróżnieniami dla laureatów zostały wręczone przez Panią Katarzynę Brzychcy Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie a także Panią Annę Świebocką – Nerkowską Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszyscy zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę nagrodzonych gier planszowych i porozmawiać na temat wspólnych doświadczeń dotyczących przygotowania niniejszych prac konkursowych.

W konferencji wzięło udział łącznie 155 osób.