Gala “Zachodniopomorskie Magnolie EFS” 2014

Dodano przez: Angelika Gołaś

W dniu 27 października 2014 roku w Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się już po raz czwarty Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Prowadzący, Pan Michał Janicki, znany i lubiany aktor Teatru Polskiego w Szczecinie przywitał wszystkich zgromadzonych gości i rozpoczął oficjalną część Gali. Wydarzenie to, podobnie jak w ubiegłych latach, stanowiło zwieńczenie działań wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Pomorzu Zachodnim.

Oficjalnego otwarcia Gali dokonał Pan Andrzej Przewoda Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, a także Pan Krzysztof Barczyk Dyrektor Gabinetu Marszałka, którzy przywitali gości i podziękowali wszystkim projektodawcom za zaangażowanie i realizację działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Następnie Pan Andrzej Przewoda zaprezentował osiągnięte rezultaty działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i pokazał jak środki z EFS zmieniają region Pomorza Zachodniego. Po przemówieniach i prezentacji rozpoczęła się część oficjalna dla wszystkich nominowanych instytucji. Nagrody wręczane były w 6 kategoriach podlegających nominacji:
I.    „Najlepszy Projektodawca PO KL”:


Laureatem w niniejszej kategorii została Fundacja „Rozwój-Integracja”, która otrzymała statuetkę z rąk Pana Krzysztofa Barczyka, Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

II.    „Ambasador niepełnosprawnych”:


Laureatem zostało Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom, które otrzymało statuetkę z rąk Pani Magdaleny Kochan, Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polski.

III.    „Kreator ekonomii społecznej”


Laureatem została firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, która otrzymała statuetkę z rąk Pani Zofii Ławrynowicz, Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polski.

IV.    „Inwestycje w kadry”:


Laureatem została firma MW Consulting Michał Wasylko która otrzymała statuetkę z rąk Pana Arkadiusza Litwińskiego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski.

V.    „Partnerstwo PO KL”


Laureatem został Powiat Gryficki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, który otrzymał statuetkę z rąk Pani Teresy Kaliny, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

VI.    „Twarz PO KL”


Twarzą PO KL została Pani dr Justyna Osuch, Dyrektor Generalny, Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, która otrzymała nagrodę z rąk Pana Andrzeja Przewody, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Po wręczeniu nagród wszyscy laureaci i nominowani zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia. Tym samym dobiegła końca część oficjalna.Następnie rozpoczęła się część artystyczna niniejszego wydarzenia czyli występ Kabaretu Nowaki, który zaprezentował krótki występ artystyczny. Popularny i lubiany kabaret zaraził gości Gali swoim nieprzeciętnym humorem, przedstawiając znane i lubiane teksty kabaretowe. Nie był zaskoczeniem fakt, iż publiczność przyjęła występ bardzo entuzjastycznie, wyrażając swoje uznanie licznymi oklaskami. Ponadto każdy z uczestników Gali otrzymał pamiątkową karafkę wraz z kalendarzem na 2015 rok. W gali wzięło udział 168 osób w tym m.in.: przedstawiciele Starostw, Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej a także projektodawcy z Pomorza Zachodniego.