Konkurs plastyczny „Unia Europejska oczami nastolatka” – zakończony.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, jako instytucja odpowiedzialna za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zorganizował w terminie od dnia 2 kwietnia 2013 roku do dnia 6 maja 2013 roku konkurs plastyczny „Unia Europejska oczami nastolatka” skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim.

Celem Konkursu było przede wszystkim poszerzenie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także rozpowszechnienie informacji na temat istoty unijnego wsparcia oraz kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej młodych ludzi.
Nagrodami w konkursie były:  profesjonalny aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, czytnik e-book oraz  wyróżnienia – mp3.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 76 prac plastycznych, które charakteryzowały się różnorodnością technik, wrażliwością, oryginalnością, a także pomysłowością, jednocześnie nawiązywały do tematyki konkursu.

W dniu 20 maja br. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej nadesłane prace ww. konkursu, podczas którego uznanie jury zyskało 7 prac, które komisja uznała za najciekawsze i przyznała cenne nagrody.

Lista osób nagrodzonych:

I miejsce:  Natalia Glanc

II miejsce: Justyna Stefańska

III miejsce: Aleksandra Kamińska

Wyróżnienia otrzymali:

-  Dominika Misiewicz

-  Aleksandra Burczak

-  Marcela Karmasz

- Adrianna Górzyńska

W skład jury wchodzili:

  1.  Pani Katarzyna Brzychcy – Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie -  Przewodnicząca Jury,
  2. Pani Gabriela Wiatr – Gabinet Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
  3. Pani Anna Zabraniak – Naczelnik Wydziału Koordynacji PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
  4. Pani Daniela Arciszewska – Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty,
  5. Pani Sylwia Godowska – Akademia Sztuki w Szczecinie,
  6. Pan Grzegorz Janowicz – Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński,
  7. Pani Wioletta Lisiecka – Urząd Miejski w Szczecinie,
  8. Pan Damian Ziółkowski – Pałac Młodzieży w Koszalinie.

Uhonorowaniem niniejszego konkursu było uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2013 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. W uroczystości udział wzięli laureaci konkursu wraz z osobami towarzyszącymi. Wszyscy zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę nagrodzonych prac plastycznych i porozmawiać na temat wspólnych doświadczeń dotyczących różnorodności technik wykorzystanych w nagrodzonych pracach.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Rozwoju Regionalnego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin oraz Prezydent Miasta Koszalin, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Akademia Sztuki w Szczecinie, Wojewoda Zachodniopomorski, Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński. Patronat medialny nad konkursem piastowali: Telewizja Polska Oddział Szczecin, Kurier Szczeciński oraz Polskie Radio Szczecin.

Obecnie w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie dostępna jest wystawa nagrodzonych prac plastycznych.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.