Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2013

Dodano przez: Angelika Gołaś

W dniu 30 października 2013 roku w Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się już po raz trzeci Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.  

Prowadzący Pan Artur Andrus znany i lubiany artysta kabaretowy przywitał wszystkich zgromadzonych gości i rozpoczął oficjalną część Gali. Wydarzenie to, podobnie jak w ubiegłych latach, stanowiło zwieńczenie działań wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Pomorzu Zachodnim. Nagrody wręczane były w 7 kategoriach podlegających nominacji:
I.    „Najlepszy Projektodawca PO KL”
II.    „Najlepszy mały grant PO KL”
III.    „Ambasador niepełnosprawnych”
IV.    „Najlepszy projekt współpracy ponadnarodowej PO KL”
V.    „Inwestycje w kadry”
VI.    „Partnerstwo PO KL”
VII.    „Twarz PO KL”

Nominowane projekty zostały wybrane na podstawie opisu projektu w danej kategorii, zgodnie z regulaminem konkursu. Ścisłą siódemkę - laureatów „Zachodniopomorskie Magnolie EFS", których poznaliśmy w trakcie Gali, wybrała Kapituła w skład której wchodzili przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a także laureaci pierwszej i drugiej edycji Gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”.
Oto lista nominowanych i laureatów:
I.    „Najlepszy Projektodawca PO KL”:
-Fundacja Nauka dla Środowiska;
-Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.;
-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie.
Laureatem w niniejszej kategorii zostało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Koszalinie, które otrzymało statuetkę z rąk Pana Wojciecha Drożdża, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

II.    „Najlepszy mały grant PO KL”:
-Stowarzyszenie Szkoła Tańca TOP TOYS;
-Stowarzyszenie REFUGIUM;
-Ochotnicza Staż Pożarna w Barwicach.
Laureatem zostało Stowarzyszenie REFUGIUM, które otrzymało statuetkę z rąk Pana Zbigniewa  Miklewicza, Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego.

III.    „Ambasador niepełnosprawnych”:
-Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych;
-Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
-Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia”.
Laureatem zostało Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, które otrzymało statuetkę z rąk Pani Magdaleny Kochan, Posłanki na Sejm RP, Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

IV.    „Najlepszy projekt współpracy ponadnarodowej PO KL”
-LSJ Agencja Pracy Ireneusz Sozański;
-TOP – Projekt - Krzysztof Derbiszewski;
-Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu.
Laureatem został TOP – Projekt - Krzysztof Derbiszewski, który otrzymał statuetkę z rąk Pani Katarzyny Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

V.    „Inwestycje w kadry”:
-BLStream Sp. z o.o.;
-FOREST Sp. z o.o.;
-Powiat Kamieński.
Laureatem został BLStream Sp. z o.o., który otrzymał statuetkę z rąk Pana Andrzeja Przewody, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

VI.    „Partnerstwo PO KL”
-Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
-Powiat Wałecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu;
-Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie.
Laureatem został Powiat Policki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, które otrzymało statuetkę z rąk Pani Magdaleny Kochan, Posłanki na Sejm RP, Wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

VII.    „Twarz PO KL”
-Krzysztof Musiatowicz – 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz;
-Aleksandra Borkowska – e-pro work&education Aleksandra Borkowska;
-Zygmunt Pyszkowski - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie.

Twarzą PO KL został Pan Zygmunt Pyszkowski, Prezes Zarządu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, który otrzymał nagrodę z rąk Pana Andrzeja Przewody, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Pani Katarzyny Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
Po wręczeniu nagród wszyscy laureaci i nominowani zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia. Tym samym dobiegła końca część oficjalna. Następnie Pan Artur Andrus zaprezentował krótki występ artystyczny. Popularny i lubiany artysta zaraził gości Gali swoim nieprzeciętnym humorem, przedstawiając znane i lubiane teksty kabaretowe oraz nowe skecze, w których komentował bieżące wydarzenia. Nie był zaskoczeniem fakt, iż publiczność przyjęła występ bardzo entuzjastycznie, wyrażając swoje uznanie licznymi oklaskami.