Zachodniopomorskie Magnolie EFS

Dodano przez: admin

W Zamku Książąt Pomorskich w dniu 10 grudnia 2012 roku odbyła się Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

„Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS to zwieńczenie działań wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie zachodniopomorskim" - powiedział na rozpoczęcie Pan Andrzej Grabowski. Prowadzący przywitał zarząd województwa, radnych sejmiku, starostów, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli samorządu województwa, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, uczelni wyższych i innych instytucji, „ale przede wszystkim bardzo serdecznie witam projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bo to przecież dla nich jest dzisiejsze wydarzenie i to oni są głównymi jego bohaterami".

Oficjalnego otwarcia Gali dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Andrzej Przewoda. W swoich wystąpieniach podkreślili rolę i znaczenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego hasłem przewodnim jest „Człowiek - najlepsza inwestycja".

Po przemówieniu Marszałka i Dyrektora WUP w Szczecinie rozpoczęła się prezentacja wszystkich nominowanych instytucji. W poszczególnych kategoriach statuetki wręczali laureatom: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, Sławomir Preiss – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, a także Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.  

Pierwszym laureatem w kategorii „Najlepszy mały grant PO KL" było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Ala i As”, realizujące projekt „Nauka – Lubię to!”, stworzony z myślą o uczniach Szkoły Podstawowej w Pełczycach. Celem projektu było zmotywowanie grupy 50 uczniów mających problemy z nauką, samooceną i przystosowaniem.

W kategorii „Ambasador niepełnosprawnych" statuetkę Magnolii otrzymała Gmina Goleniów – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie, która zrealizowała projekt „Edukacja dla godności”. Za główny cel projektodawca postawił sobie wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla dzieci zagrożonych wykluczeniem lub patologią. W programie wzięło udział 971 uczniów, którzy po zakończeniu projektu podwyższyli wyniki w nauce i wyzwolili w sobie motywację do dalszego rozwoju.

Statuetkę w kategorii „Najlepszy projekt innowacyjny PO KL" otrzymało Stowarzyszenie Solidarni Plus/ Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie będący częścią Stowarzyszenia Solidarni Plus. Głównym celem projektu „Uzależniony dziś – nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania” jest poprawa sytuacji osób nałogowo stosujących środki uzależniające, w tym alkohol i substancje psychotropowe. Ośrodek w Darżewie jest jedyną placówką na terenie naszego województwa oferującą krótkoterminowe leczenie stacjonarne i realizującą program terapeutyczny o charakterze motywacyjnym.

Spośród nominowanych w kategorii „Inwestycje w kadry" laureatem została firma LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. specjalizująca się w dziedzinie produkcji łopat do turbin wiatrowych, która stworzyła wielopoziomowy program szkoleniowy dla 270 osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. W trakcie trwania projektu liczba pracowników Spółki wzrosła o 73 osoby, które dołączyły do programu szkoleniowego. W efekcie wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe.

Statuetkę w kategorii „Partnerstwo PO KL" otrzymała Gmina Police/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, który wraz z Partnerami aktywizuje mieszkańców gmin Police, Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno za sprawą projektu „Pobudka – obudź swój potencjał” skierowanego m.in. do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i rodziców niewydolnych wychowawczo. Realizowany od 2008 roku projekt jest efektem współpracy wielu instytucji działających w powiecie.

Statuetkę w ostatniej kategorii „Twarz PO KL", otrzymał Pan Henryk Kozłowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafi trafnie diagnozować potrzeby regionalnego rynku pracy i z sukcesem wdrażać nowe przedsięwzięcia. Pan Henryk w sposób aktywny wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy współpracując ściśle z lokalnymi pracodawcami oraz instytucjami. Poprzez działania oferowane m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z pełnym zaangażowaniem wspiera osoby bezrobotne w skutecznym podjęciu zatrudnienia.

Po wręczeniu nagród wszyscy laureaci zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia. Tym samym dobiegła końca część oficjalna.

Następnie Pan Andrzej Grabowski zaprezentował krótki występ artystyczny. Popularny i lubiany aktor zaraził gości Gali swoim nieprzeciętnym humorem, przedstawiając znane i lubiane teksty kabaretowe oraz nowe skecze, w których komentował bieżące wydarzenia. Pan Grabowski zaśpiewał również dwie piosenki ze swojej płyty. Nie był zaskoczeniem fakt, iż publiczność przyjęła występ bardzo entuzjastycznie, wyrażając swoje uznanie licznymi oklaskami.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia załączonych poniżej filmów, prezentujących tegorocznych nominowanych:

 1. W kategorii „Najlepszy Projektodawca PO KL":
  1. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
  2. Stowarzyszenie „Współistnienie"/ Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa"
  3. Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska
 2. W kategorii „Najlepszy mały grant PO KL":
  1. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Ziemia Gryficka"
  2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Ala i As"
  3. Stowarzyszenie Szans Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
 3. W kategorii „Ambasador niepełnosprawnych":
  1. Powiat Koszaliński/ Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie
  2. Powiat Myśliborski/ Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
  3. Gmina Goleniów - Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie
 4. W kategorii „Najlepszy projekt innowacyjny PO KL":
  1. Stowarzyszenie Solidarni Plus/ Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie
  2. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
  3. Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 5. W kategorii „Inwestycje w kadry" :
  1. LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o.
  2. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
  3. Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.
 6. W kategorii „Partnerstwo PO KL" :
  1. Gmina Police/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
  2. Gmina Karlino
  3. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych „TWIKS"
 7. W kategorii „Twarz POKL" nominowany został Pan Henryk Kozłowski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.