Regionalne Ośrodki EFS

Z dniem 31 grudnia 2014 r. sieć Regionalnych Ośrodków EFS zakończyła działalność.

 

Dnia 24.10.2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, podpisał umowy z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS).

Do kluczowych zadań RO EFS należy oddziaływanie na „podaż" projektów oraz ich jakość. Zadania te będą realizowane poprzez szkolenia oraz doradztwo dla instytucji zainteresowanych realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także wzmacnianie lokalnych inicjatyw na rzecz realizacji projektów w ramach PO KL oraz wsparcie w tworzeniu partnerstw między instytucjami.

Bezpłatne doradztwo oraz szkolenia w zakresie przygotowywania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki świadczą:

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funudzu Społecznego w Szczecinie
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Św. Ducha 2
70-223 Szczecin
tel.: (91) 432 93 13
e-mail: info_szczecin@roefs.pl
www.szczecin.roefs.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funudzu Społecznego w Koszalinie
Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego

ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
tel.:(94) 343 26 33
e-mail: info_koszalin@roefs.pl
www.koszalin.roefs.pl