Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów systemowych, zawartych w ramach Działania 9.1 / Poddziałania 9.1.1

Dodano przez: Rafał Rosiński

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, publikuje listę umów o dofinansowanie realizacji projektów systemowych, zawartych w ramach Działania 9.1 / Poddziałania 9.1.1 do dnia 16 kwietnia 2014 r.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.