Najczęściej zadawane pytania

Czy w przypadku, gdy zgłosi się pracownik spółki, który zamierza się przekwalifikować i rozwiązać umowę z dotychczasowym pracodawcą, a następnie zostanie zatrudniony w firmie powiązanej kapitałowo z firmą, w której uprzednio był zatrudniony (np. relacja „spółka-matka” – „spółka córka”), będzie zachowana zasada wykluczenia jakiegokolwiek związku między działaniami na rzecz pracowników a korzyścią jaką mógłby uzyskać przedsiębiorca zwalniający pracownika. Czy w takiej sytuacji cel i zakres szkolenia nie będzie odpowiadał na konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa a wyłącznie na potrzeby zwalnianego pracownika zgodnie z wymaganiami regionalnego rynku pracy, co będzie jednoznaczne z tym, iż pomoc publiczna nie wystąpi?

Czy szkolenia specjalistyczne i doradztwo specjalistyczne grupowe w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udzielone w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia podstawowego stanowi pomoc publiczną?

Czy w przypadku przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni/spółdzielni socjalnej ma również zastosowanie pomoc de minimis i czy przyznawana jest ona każdemu uczestnikowi, czy też założonej spółdzielni/spółdzielni socjalnej?

Czy w przypadku przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni/spółdzielni socjalnej ma również zastosowanie pomoc de minimis i czy przyznawana jest ona każdemu uczestnikowi, czy też założonej spółdzielni/spółdzielni socjalnej?

Czy w ramach Poddziałania 8.1.2 można zorganizować szkolenia, które nie będą miały charakteru pomocy publicznej?

Jak powinna zachować się instytucja, która otrzymała fundusze w ramach Poddziałania 8.1.2 na projekt szkoleniowy w momencie, kiedy pracownik zgłasza się do udziału z własnej woli i po zakończeniu udziału w projekcie postanawia dalej pracować u tego samego pracodawcy, co jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej?

Strona 5 z 5 stron ‹ Pierwsza  < 3 4 5