Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2014

Dodano przez: Angelika Gołaś

W dniu 27 października 2014 roku w Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się już po raz czwarty Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Prowadzący, Pan Michał Janicki, znany i lubiany aktor Teatru Polskiego w Szczecinie przywitał wszystkich zgromadzonych gości i rozpoczął oficjalną część Gali. Wydarzenie to, podobnie jak w ubiegłych latach, stanowiło zwieńczenie działań wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Pomorzu Zachodnim. Nagrody wręczane były w 6 kategoriach podlegających nominacji:
I.    „Najlepszy Projektodawca PO KL”
II.     „Ambasador niepełnosprawnych”
III.    „Kreator ekonomii społecznej”
IV.    „Inwestycje w kadry”
V.    „Partnerstwo PO KL”
VI.    „Twarz PO KL”

Ścisłą szóstkę - laureatów „Zachodniopomorskie Magnolie EFS", których poznaliśmy w trakcie Gali, wybrała Kapituła w skład której wchodzili przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a także laureaci pierwszej, drugiej i trzeciej edycji gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Oto lista nominowanych i laureatów:
I.    „Najlepszy Projektodawca PO KL”:

 • Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski;
 • Euro-Capital Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski;
 • Fundacja „Rozwój-Integracja”.


Laureatem w niniejszej kategorii została Fundacja „Rozwój-Integracja”, która otrzymała statuetkę z rąk Pana Krzysztofa Barczyka, Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

II.    „Ambasador niepełnosprawnych”:

 • Powiat Stargardzki ;
 • Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom;
 • MAJA Maria Bąba.


Laureatem zostało Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom, które otrzymało statuetkę z rąk Pani Magdaleny Kochan, Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polski.

III.    „Kreator ekonomii społecznej”

 • 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz;
 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
 • Aktywa Plus Emilia Kowalska.


Laureatem została firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, która otrzymała statuetkę z rąk Pani Zofii Ławrynowicz, Posłanki na Sejm Rzeczpospolitej Polski.

IV.    „Inwestycje w kadry”:

 • Vision Consulting Group Agnieszka Maruda - Sperczak;
 • MW Consulting Michał Wasylko;
 • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.


Laureatem została firma MW Consulting Michał Wasylko która otrzymała statuetkę z rąk Pana Arkadiusza Litwińskiego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski.

V.    „Partnerstwo PO KL”

 • Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o.;
 • Powiat Gryficki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach;
 • Powiat Pyrzycki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach.


Laureatem został Powiat Gryficki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, który otrzymał statuetkę z rąk Pani Teresy Kaliny, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

VI.    „Twarz PO KL”

 • Grażyna Och;
 • Mirosława Zielony;
 • dr Justyna Osuch.


Twarzą PO KL została Pani dr Justyna Osuch, Dyrektor Generalny, Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, która otrzymała nagrodę z rąk Pana Andrzeja Przewody, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Po wręczeniu nagród wszyscy laureaci i nominowani zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia. Tym samym dobiegła końca część oficjalna. Następnie rozpoczęła się część artystyczna niniejszego wydarzenia czyli występ Kabaretu Nowaki, który zaprezentował krótki występ artystyczny. Popularny i lubiany kabaret zaraził gości Gali swoim nieprzeciętnym humorem, przedstawiając znane i lubiane teksty kabaretowe oraz nowe skecze, w których komentowane były na bieżąco wydarzenia. Nie był zaskoczeniem fakt, iż publiczność przyjęła występ bardzo entuzjastycznie, wyrażając swoje uznanie licznymi oklaskami.

Filmy o wszystkich nominowanych instytucjach i ich projektach, a także o laureacie Twarzy PO KL 2014 roku zostały zamieszczone na stronie https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/7-1/wydarzenia-po-kl/2014/gala-zachodniopomorskie-magnolie-efs-2014/  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.