aktualności

Dodano przez: admin

Wyjaśnienie: na zasadzie wyjątku od reguły, że działalność pożytku publicznego prowadzona jest przez organizacje pozarządowe, art. 3 ust 3 stanowi, może być ona prowadzona także przez:

Dodano przez: admin

Zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej na projekty składane w ramach konkursu 1/6.1.1/13 w ramach dostępnej alokacji w wysokości 10 202 250,00 zł wyodrębniono kwoty środków na 2 podkonkursy:

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów powołanych zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do oceny wniosków w ramach konkursu 1/9.2/PWP/12 – KOP II.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr 1/9.6.2/12 do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr 1/9.5/12 zawartych do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje ostateczną listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr 1/9.2/PWP/12 do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr 1/9.2/13 do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr 1/9.1.1/12 do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr  1/9.1.1/13.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów powołanych zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie do oceny wniosków w ramach konkursu 1/9.5/12 – KOP I.