Bezrobotni obywatele Ukrainy zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Badanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2022 r. na podstawie Umowy Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a zachodniopomorskimi powiatowymi urzędami pracy.

Problematyka badania obejmowała m.in. kompetencje i doświadczenie zawodowe bezrobotnych obywateli Ukrainy, doświadczenia i uwarunkowania związane z podejmowaniem zatrudnienia, motywacje migracyjne, przewidywania i plany dotyczące pobytu i pracy w Polsce, a także aktywność edukacyjną oraz chęć podnoszenia kwalifikacji.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.