Aktualności

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Styczeń 2021 r. - dane dla Polski na najbliższe trzy miesiące
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Europejski Barometr Rynku Pracy dla Polski pozostał na tym samym poziomie co w grudniu ubiegłego roku i wyniósł 96,7 punktu. Jednak w odniesieniu do listopada 2020 roku wzrósł o 1,2 punktu.

Raport z badania „Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor stoczniowy”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania „Potrzeby i problemy zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor stoczniowy” zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Wyniki 10 edycji badania - Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2019 roku”, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Barometr zawodów 2021
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi prognozowanego zapotrzebowania na zawody w 2021 roku w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego (na podstawie badania „Barometr zawodów 2021”).

Stan równowagi w zakresie planów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców w I kwartale 2021 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w I kwartale 2021 roku wskazują, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zdecydowana większość badanych pracodawców nie przewiduje podejmowania działań w zakresie wzrostu lub spadku poziomu zatrudnienia w reprezentowanych przez nich podmiotach gospodarki narodowej (70% badanych zadeklarowało zatrudnienie na tym samym poziomie).

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Listopad 2020 r.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W listopadzie Europejski Barometr Rynku Pracy wynosi 98.5 punktu. Wskaźnik wiodący opublikowany przez Europejską Sieć Publicznych Służb Zatrudnienia i Instytut Badań nad Zatrudnieniem (IAB) wskazuje zatem na umiarkowanie negatywny rozwój europejskiego rynku pracy w nadchodzących miesiącach.

Badanie dot. Stanu i perspektyw zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa  w kontekście rynku pracy
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do końca grudnia br. realizuje badanie dot. Stanu i perspektyw zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przystąpił do realizacji „Europejskiego Barometru Rynku Pracy”
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W ramach Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia (PES), Instytut Badań Zatrudnienia (IAB) zainicjował międzynarodowy projekt budowy wiodących wskaźników dla rynku pracy, korzystając z wiedzy publicznych służb zatrudnienia w wielu krajach europejskich.

 

Zachodniopomorski Barometr zawodów 2021 zakończony – już niebawem kolejny raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zakończył realizację szóstej edycji badania Barometr zawodów które realizowane jest w naszym województwie od 2015 r. Stanowi ono krótkookresowy szacunek zapotrzebowania na zawody na poziomie powiatów i dla całego województwa.

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +5%.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w IV kwartale 2020 roku wskazują na poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych w odniesieniu do II i III kwartału br., gdzie różnica odsetka pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia oraz przewidujących jego zmniejszenie wynosiła -26% dla drugiego kwartału  oraz 0% dla trzeciego.