Potrzeby i problemy pracodawców reprezentujących zachodniopomorski sektor nowoczesnych usług biznesowych w kontekście rynku pracy

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z raportem ,,Potrzeby i problemy pracodawców reprezentujących zachodniopomorski sektor nowoczesnych usług biznesowych w kontekście rynku pracy". Opracowanie stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego w IV kwartale 2023 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Celem badania było pozyskanie informacji dotyczących sytuacji zachodniopomorskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych (NUB) w kontekście rynku pracy. Badanie przyczyni się do pozyskania informacji przydatnych ze względu na realizację działań prorozwojowych podejmowanych przez Samorząd Województwa. Część z nich obejmuje obszary gospodarki w granicach których mieści się sektor NUB lub dla których - ze względu na swoją specyfikę - stanowi wsparcie. Wyniki badania dostarczą informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji w zakresie ustalania prorozwojowych celów strategicznych, wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach pomocy publicznej, a także w zakresie zwiększania poziomu zaspokajania potrzeb pracodawców ze strony instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji kształcenia zawodowego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem.