Pracownicy 50+ w opinii zachodniopomorskich pracodawców

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Ze względu na zmiany zachodzące na rynku pracy, aktywność na nim osób 50+ budzi coraz większe zainteresowanie analityków, a także publicznych służb zatrudnienia.
Z jednej strony pracodawcy doceniają tzw. silversów za posiadane doświadczenie, za obowiązkowość i sumienność, jednak z drugiej mogą niepokoić informacje, że szukają oni pracy dłużej niż osoby młodsze, a ich aplikacje częściej pozostają bez odpowiedzi. Uczestniczący w badaniu „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców” przedstawiciele zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej zostali poproszeni o wyrażenie opinii dotyczącej osób 50+ na rynku pracy.
Udzielane przez badanych odpowiedzi świadczą o przewadze wśród pracodawców pozytywnych postaw w stosunku do osób 50+ w kontekście uwzględnionych w badaniu aspektów aktywności na rynku pracy.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania.