Aktualności

Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W dniu 17 kwietnia br., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim pomiędzy WUP w Szczecinie, a Uczelniami Wyższymi z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do działań w ramach Partnerstwa Lokalnego przystąpiło 17 Uczelni Wyższych.

Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia kolejny raport z wyników badania pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie  zachodniopomorskim w II kwartale 2014 r."

Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu najnowszy egzemplarz "Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy", który zawiera informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące aktualną sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, przy udziale Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, realizuje badanie pn. „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w II kwartale 2014 r."

Lokalne Partnerstwo na Rzecz Badań Rynku Pracy
Dodano przez: Paweł Nowak

21 lutego br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach zawartego porozumienia, pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego pn.: Umowa Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy.

Umowa Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy
Dodano przez: Paweł Nowak

W dniu 19 grudnia 2013 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie podpisana  została kontynuacja współpracy w ramach nowego porozumienia pn. Umowa Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy, zawarta pomiędzy WUP w Szczecinie, a Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia kolejny raport z wyników badania pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie  zachodniopomorskim w I kwartale 2014 r."

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia kolejny raport z wyników badania pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie  zachodniopomorskim w IV kwartale 2013 r."

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia kolejny raport z wyników badania pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie  zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r."

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia raport z wyników badania pn. "Analiza zakresu prowadzonej działalności przez agencje zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim w 2012 r."