Badanie ankietowe - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r.

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, przy udziale Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, realizuje badanie pn. „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2013 r."

Celem niniejszego badania jest rozpoznanie planów zatrudnieniowych pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego, w kontekście zatrudnienia oraz redukcji personelu w III kwartale 2013 roku. Uzyskane od Państwa informacje będą traktowane jako poufne i prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.

Ankieta została rozesłana do pracodawców prowadzących swoją działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Ankieta zawiera cztery krótkie pytania, a czas przeznaczony do jej wypełnienia nie powinien przekroczyć 1 minuty. Prosimy zatem, o udzielanie szczerych i prawdziwych odpowiedzi, ponieważ tylko takie mogą pomóc w realizacji celu badania.

Dziękujemy za udzielone wsparcie przy realizacji badania oraz informujemy, iż otrzymane rezultaty dostępne będą na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.zorp.wup.pl