Wyniki 11 edycji badania - Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2023 roku”, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

Głównym celem prowadzonego badania, było poznanie rzeczywistego obrazu sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy z terenu naszego województwa, poprzez poznanie m.in. szans i barier związanych ze znalezieniem zatrudnienia, aktywności edukacyjnej, przyczyn utraty pracy, postaw wobec różnych form zatrudnienia oraz mobilności zarejestrowanych osób bezrobotnych.

Badanie prowadzone było w ramach Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy, zawartego pomiędzy Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.