Aktualności

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - listopad 2018
Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 r.
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w październiku 2018r.
Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku
Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - październik 2018
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2018r.
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2018r.
Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2018 roku - Informacja sygnalna