Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2018 r.

Dodano przez: Kamila Dunaj

Zapraszamy do zapoznania się z analizą tutaj