Aktualności

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - listopad 2023
Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2023 R.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z październikowym numerem Rynku Pracy województwa zachodniopomorskiego w 2023 roku.  
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w październiku 2023r.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.
Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - październik 2023
Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WE WRZEŚNIU 2023 R.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wrześniowym numerem Rynku Pracy województwa zachodniopomorskiego w 2023 roku.
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2023r.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2023 roku
Dodano przez: Marta Sapińska
Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym zmian bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2023 roku 
Monitoring szkoleń osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracowników w wieku  45 lat i powyżej w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2023 roku
Dodano przez: Marta Jędrzejewska
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym szkoleń osób bezrobotnych, poszukujacych pracy oraz pracowników w wieku 45 lat i powyżej w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2023 roku.
Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku
Dodano przez: Kamila Dunaj
Szanowni Państwo,  zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz zgłoszonych do urzędów pracy wolnych miejsc pracy według PKD w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku
Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku
Dodano przez: Patrycja Białecka
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. Opracowanie dostępne tutaj.