System teleinformatyczny

System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR) to system teleinformatyczny, umożliwiający prowadzenie: Rejestru Instytucji Szkoleniowych, Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia oraz Rejestru Podmiotów Akredytowanych do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Dostęp do rejestru dla użytkowników zewnętrznych (m.in. do wyszukiwarki i przeglądarki podmiotów wpisanych do rejestrów, formularzy wniosków, aktów prawnych, danych kontaktowych urzędów) zapewniony jest pod adresem: stor.praca.gov.pl.

System umożliwia składanie wniosków i formularzy w zakresie obsługiwanych rejestrów w formie elektronicznej, pod warunkiem posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie znajdują się także do pobrania aktualnie obowiązujące formularze wniosków w zakresie rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnieniaw celu ich wypełnienia i złożenia w formie papierowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

 


Dodatkowe informacje dotyczące rejestru agencji zatrudnienia można uzyskać:

Wydział Koordynacji i Obsługi Instytucji Rynku Pracy
Biuro Obsługi Instytucji Rynku Pracy
ul. A. Mickiewicza 41, pok. 11
70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 119
email: kraz@wup.pl