WUP.XVA.322.191.ASt.2021 Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych, przesyłek kurierskich oraz przekazów pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na rok 2022 - TRYB PODSTAWOWY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z modyfikacją.

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.