Pismo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące zasad sporządzania i przedstwiania sprawozdań o udzielonej pomocy w ramach PO KL