Konkurs na opracowanie gry planszowej nt. „Kraina przygód z EFS” -  rozstrzygnięty

Dodano przez: Angelika Gołaś

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 9 kwietnia 2014 roku ogłosił konkurs na opracowanie gry planszowej pod hasłem „Kraina przygód z EFS”, skierowany dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z  województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu było zwrócenia uwagi dzieci i młodzieży Pomorza Zachodniego na działania wspierające rozwój kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim, a także pobudzenie dziecięcej wyobraźni przy projektowaniu i tworzeniu gier planszowych. W odpowiedzi na konkurs zgłoszonych zostało łącznie 58 gier planszowych przygotowanych przez dzieci i młodzież woj. zachodniopomorskiego.

Dnia 23 maja br. Jury w składzie:

- dr Katarzyna Brzychcy - Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Przewodnicząca Jury;
-  Szymon Pałac – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
- Edyta Pietruszewska – Wydział Projektów Rynku Pracy PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
- Ewa Madalińska – Wydział Projektów Integracji Społecznej PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
Katarzyna Witecka – Rypuła – Wydział Projektów dla Przedsiębiorców PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
- Agnieszka Greś - Szypka – Wydział Projektów Edukacji PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;
- Daniela Arciszewska – Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty;
- dr Mariola Gańko - Karwowska – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Pedagogiki;
- Urszula Dembińska – Nowakowska – Telewizja Polska Oddział Szczecin,

przeprowadziło obrady zgodnie z Regulaminem Konkursu „Kraina przygód z EFS”. Każdy z członków Jury oceniał prace konkursowe przydzielając punkty, od 1 do 5. Komisja na pierwszym etapie oceny odrzuciła prace niezgodne z tematyką i celem Konkursu w ilości 26 gier planszowych. Drugim etapem była ocena walorów artystycznych wszystkich prac konkursowych tzn.: kompozycji, oryginalności, a także pomysłowości, na podstawie których do trzeciego etapu wyłoniono 19 prac konkursowych. Ostatecznie w trzecim etapie oceny zadaniem Komisji było sprawdzenie przejrzystości i zrozumiałości zasad gry (instrukcji), oraz wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.

Osoby nagrodzone w I kategorii wiekowej (dzieci klas IV- VI szkół podstawowych):
I miejsce: Wojciech Latos
II miejsce: Alicja Kwiatkowska, Adrian Rembas, Damian Liedka
III miejsce: Sandra Górska
Wyróżnienia w I kategorii wiekowej otrzymali:
1. Kinga Czesnowska
2. Patryk Królikowski

Osoby nagrodzone w II kategorii wiekowej (młodzież szkół gimnazjalnych):
I miejsce: Juliusz Kowalewski
II miejsce: Maria Matejek
III miejsce: Kamil Spirydowicz
Wyróżnienia w II kategorii wiekowej otrzymali:
1. Julia Błaszczyk
2. Natalia Królikowska

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Patronat medialny nad konkursem piastowali: Telewizja Polska Oddział Szczecin oraz Polskie Radio Szczecin.

Wszystkich zwycięzców serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które nastąpi w dniu 11 czerwca 2014 roku, podczas konferencji naukowej pt.” Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu”. Konferencja odbędzie się w dniach 10 - 11 czerwca 2014 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.efskonferencja.wzieu.pl.