Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2020 roku wskazują na wyraźną poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Minęły trzy miesiące od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii (20 marca 2020 r.). Zgodnie z przewidywaniami związane z nim obostrzenia w zakresie aktywności gospodarczej wywarły wpływ na gospodarkę, a w konsekwencji na rynek pracy.

Mimo wprowadzenia dla pracodawców szeregu rozwiązań pomocowych zarówno finansowanych ze źródeł samorządowych, jak i państwowych, nie udało się uniknąć wystąpienia negatywnych konsekwencji „zamrożenia gospodarki”. Jednym z nich jest wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego. Informacje dotyczące zmian zachodzących  na zachodniopomorskim rynku pracy są zgodne z zaktualizowanymi przewidywaniami WUP w Szczecinie sformułowanymi na podstawie wyników badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w II kwartale 2020 roku. Różnica odsetka pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia oraz przewidujących jego zmniejszenie wyniosła -26 %. Wynik ten wskazywał na wyraźną przewagę wśród pracodawców tych którzy planowali zwalniać pracowników, nad tymi, którzy planowali zatrudnienie zwiększać. W konsekwencji mieliśmy do czynienia z dużym prawdopodobieństwem wzrostu liczby osób bezrobotnych. Informacje docierające z powiatowych urzędów pracy potwierdziły pesymistyczne przewidywania.

Wyniki najnowszej edycji badania Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w III kwartale 2020 roku wskazują na wyraźną poprawę sytuacji w zakresie planów zatrudnieniowych. Różnica odsetka pracodawców planujących zwiększenie zatrudnienia oraz przewidujących jego zmniejszenie wyniosła 0 % (11% badanych podmiotów gospodarki narodowej planuje redukcję etatów i taki sam odsetek ich zwiększenie).
Tym samym aktualnie mamy do czynienia ze stanem równowagi w zakresie planów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców. Na podstawie zebranych informacji, można przewidywać, że w III kwartale 2020 roku będziemy mieli w naszym województwie do czynienia z osłabieniem napływu osób bezrobotnych do powiatowych urzędów pracy.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.