Utrzymują się pesymistyczne nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Na podstawie najnowszych wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2023 roku” można stwierdzić, że w odczuciu zachodniopomorskich pracodawców w dalszym ciągu utrzymują się ,,pesymistyczne nastroje zatrudnieniowe”.

Oznacza to, że mamy do czynienia z przewagą podmiotów gospodarki narodowej, w których przewidywane są w najbliższym kwartale zwolnienia, nad podmiotami które planują zwiększenie zatrudnienia. Spośród 757 biorących udział w badaniu pracodawców, 12% przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 18% zamierza redukować etaty, a 61% nie planuje zmian w najbliższym kwartale.

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi -6%. 

W porównaniu z poprzednim kwartałem, nastroje zatrudnieniowe pracodawców nie uległy znaczącej zmianie (różnica -1 pkt proc.). Przyszły rok rozpocznie się z prognozą netto poniżej zera. Na pesymistyczne nastroje w głównej mierze wpływa wysoka cena energii, jak również utrzymujący się wysoki poziom inflacji. Innym czynnikiem mogącym mieć znaczenie na obserwowaną niską aktywność gospodarczą zachodniopomorskich pracodawców, jest zaplanowany na przyszyły rok wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost obowiązkowych składek ZUS. 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.