Raport z badania “Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół zawodowych”

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania przeprowadzonego przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w lipcu i sierpniu 2019 r., dotyczącego oczekiwań zachodniopomorskich pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych absolwentów szkół zawodowych.

Zbieranie danych nastąpiło w oparciu o kwestionariusz ankiety w wersji elektronicznej, skonstruowany przez pracowników Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, który składał się z 11 pytań. W ramach przeprowadzonego badania posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu ankiety dostępnej dla respondentów w Internecie (CAWI).

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.