Raport “ Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy w opinii pracodawców reprezentujących zachodniopomorskie placówki ochrony zdrowia”

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

udostępniamy Państwu pierwszą z czterech części  raportu z badania „Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy”.

Kolejne części ukażą się do końca 2021 roku i podobnie jak pierwsza z nich, będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie www.wup.pl

Głównym celem przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie badania „Stan i perspektywy zachodniopomorskiego pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście rynku pracy” było zdobycie informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki oraz położnej. Przeprowadzone badanie wpisuje się w aktywność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakresie pozyskiwania informacji o zachodniopomorskim rynku pracy.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.