Obywatele Ukrainy zatrudnieni na zachodniopomorskim rynku pracy w 2022 roku

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z raportem „Obywatele Ukrainy zatrudnieni na zachodniopomorskim rynku pracy w 2022 roku”. Opracowanie stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego w IV kwartale 2022 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
Celem badania było pozyskanie informacji dotyczących sytuacji obywateli Ukrainy na zachodniopomorskim rynku pracy, a także przewidywanych jej zmian. Problematyka badania obejmowała: motywacje związane z podjęciem pracy w Polsce i sposoby jej poszukiwania, doświadczenia związane z wykonywaniem pracy w Polsce, zmiany pozycji na rynku pracy, sposoby zapewniania sobie odpowiednich warunków bytowych oraz ich ocenę, bariery związane z życiem (w tym pracą) oraz plany dotyczące pobytu w Polsce, a także oczekiwania i oceny dotyczące związanego z nim wsparcia oraz aktywnością na rynku pracy.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.