Europejski Barometr Rynku Pracy wskazuje poprawę

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Europejski Barometr Rynku Pracy wskazuje poprawę, osiągając w lutym 101.1 punktu po wzroście po raz drugi z rzędu – wzrost o 0.6 punktu w porównaniu ze styczniem.

,,Od początku roku perspektywy dla europejskich rynków pracy wyraźnie się poprawiły’’

- donosi Enzo Weber, szef prognozy IAB.

Europejski Barometr Rynku Pracy jest miesięcznym wskaźnikiem wiodącym opartym na badaniu przedstawicieli publicznych służbach zatrudnienia. Kraje uczestniczące to: Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Belgia-DG, Belgia-Flandria, Niemcy, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria i Belgia-Walonia. Podczas gdy składnik A barometru sygnalizuje kształtowanie się wyrównanych sezonowo wskaźników bezrobocia na najbliższe trzy miesiące, składnik B prognozuje trendy zatrudnienia. Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi łączną wartość barometru. Wskaźnik ten zapewnia więc perspektywę ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (bardzo słaby rozwój) do 110 (bardzo dobry rozwój).

Szeregi czasowe Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego elementy składowe dla wszystkich 18 uczestniczących publicznych służb zatrudnienia, są dostępne pod adresem www.iab.de/Presse/elmb-components.

Więcej informacji na temat Barometru Europejskiego Rynku Pracy można znaleźć tutaj.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.