Europejski Barometr Rynku Pracy nadal na wzroście

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Barometr Europejskiego Rynku Pracy pokazuje wzrost po raz trzeci z rzędu, zyskując 1 punkt w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tym samym główny wskaźnik rynku pracy Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia i Rady ds. Oceny Skutków (IAB) z wartością na poziomie 101,8 pkt ponownie znajduje się powyżej neutralnego poziomu 100 punktów. 

 "Europejskie rynki pracy wychodzą z kryzysu energetycznego" mówi Enzo Weber, szef prognozy IAB.

We wszystkich krajach Europy Wschodniej barometr odnotował w marcu wzrost, a w niektórych z nich wzrost ten był znaczący. Komponent zatrudnienia w Europejskim Barometrze Rynku Pracy zyskuje 1 punkt i obecnie wynosi 103,1 punktu. Sygnalizuje to solidny wzrost zatrudnienia. Komponent bezrobocia Barometru powrócił  do dodatniego przedziału po raz pierwszy od lata 2022 r., wzrastając o 0,9 punktu do poziomu 100,5 punktu i wskazując na stabilną lub nieznacznie spadającą stopę bezrobocia w marcu.

Europejski Barometr Rynku Pracy jest miesięcznym wskaźnikiem wiodącym opartym na badaniu przedstawicieli publicznych służbach zatrudnienia. Kraje uczestniczące to: Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Belgia-DG, Belgia-Flandria, Niemcy, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria i Belgia-Walonia. Podczas gdy składnik A barometru sygnalizuje kształtowanie się wyrównanych sezonowo wskaźników bezrobocia na najbliższe trzy miesiące, składnik B prognozuje trendy zatrudnienia. Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi łączną wartość barometru. Wskaźnik ten zapewnia więc perspektywę ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (bardzo słaby rozwój) do 110 (bardzo dobry rozwój).

Szeregi czasowe Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego elementy składowe dla wszystkich 18 uczestniczących publicznych służb zatrudnienia, są dostępne pod adresem www.iab.de/Presse/elmb-components.

Więcej informacji na temat Barometru Europejskiego Rynku Pracy można znaleźć tutaj.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.