Europejski Barometr Rynku Pracy Lipiec 2022: Skutki wojny na Ukrainie stają się coraz bardziej widoczne

Dodano przez: Andrzej Świeboda

W lipcu Europejski Barometr Rynku Pracy ponownie spadł. Wskaźnik wiodący na rynku pracy Europejskiej Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia i IAB spadł o 1.1 punktu w porównaniu z czerwcem, ale nadal utrzymuje się na dobrym poziomie 101.9 punktu. Ewentualne wstrzymanie dostaw gazu stwarza dalsze ryzyko.

Przy spadku o 1.5 pkt. do obecnego poziomu 100.2 pkt., składowe prognozy bezrobocia wykazały silniejszy spadek niż składowe wskazujące na rozwój zatrudnienia, które straciły 0.7 pkt i wynosi w lipcu 103.5 pkt.

,,Europejskie służby zatrudnienia nadal dobrze oceniają perspektywy zatrudnienia, ale skutki wojny stają się coraz bardziej zauważalne"

– relacjonuje Enzo Weber, szef prognoz IAB.

Kilka krajów odnotowało wyraźny spadek komponentu bezrobocia, m.in. Dania, Niemcy, Belgia-Walonia, Bułgaria i Cypr. W wielu krajach wiąże się to najprawdopodobniej z coraz większą integracją uchodźców ukraińskich na rynkach pracy.

,,W krótkim okresie droga do znalezienia pracy często prowadzi przez bezrobocie. Ale europejskie rynki pracy oferują możliwości zatrudnienia dla uchodźców z Ukrainy"

– mówi Enzo Weber

Europejski Barometr Rynku Pracy to miesięczny wskaźnik wiodący oparty na badaniu lokalnych lub regionalnych agencji zatrudnienia w 17 uczestniczących publicznych służbach zatrudnienia. Badanie jest prowadzone wspólnie przez służby zatrudnienia i IAB od czerwca 2018 r. Kraje uczestniczące to Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Belgia-DG, Belgia-Flandria, Niemcy, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Szwajcaria i Belgia-Walonia. Podczas gdy składnik A barometru sygnalizuje rozwój sezonowo skorygowanych danych dotyczących bezrobocia na kolejne trzy miesiące, składnik B prognozuje trendy w zatrudnieniu. Średnia ze składników „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi łączną wartość barometru. Wskaźnik ten daje zatem obraz ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (bardzo słaby rozwój) do 110 (bardzo dobry rozwój). Najpierw ustalany jest wynik barometru dla każdej z uczestniczących służb zatrudnienia. Barometr europejski jest następnie wyprowadzany z tych wyników krajowych w formie średniej ważonej.

Szeregi czasowe Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego elementy składowe dla wszystkich 17 uczestniczących służb zatrudnienia, są dostępne na stronie www.iab.de/Presse/elmb-components. Więcej informacji na temat Barometru Europejskiego Rynku Pracy można znaleźć w naszym Magazynie Forum IAB: Uruchomienie „Barometru Europejskiego Rynku Pracy”

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.