EUROPEJSKA SIEĆ DS. MONITOROWANIA REGIONALNEGO RYNKU PRACY

Dodano przez: Andrzej Świeboda

NOWA GRUPA ROBOCZA DS. DANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM

Nagły początek pandemicznego kryzysu na rynku pracy zwiększył zainteresowanie pracą nad danymi w czasie rzeczywistym.

Podczas ostatniego dorocznego spotkania Europejskiej Sieci Ds. Monitorowania Regionalnego Rynku Pracy (The European Network on Regional Labour Market Monitoring) postanowiono zainicjować nową grupę roboczą, która ma na celu dzielenie się najlepszymi praktykami i opracowywanie wytycznych w zakresie pracy na danych czasu rzeczywistego.
Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie włączyli się w pracę nowopowstałej grupy. Na początku marca 2021 r. grupa członków sieci zebrała się, aby określić wstępne cele dla grupy roboczej, którymi są:

  • uzupełnienie tradycyjnych źródeł i wskaźników rynku pracy, ponieważ w czasie pandemii koronawirusa istniejące okazały się niewystarczające;
  • ​opracowanie wytycznych dotyczących szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych i wprowadzania adekwatnych do potrzeb zmian w obowiązujących przepisach, regulujących procesy na rynku pracy;
  • wypracowanie zaleceń i rekomendacji w zakresie doboru  źródeł danych i metod analizy nagłych zakłóceń rynku pracy;
  • wypracowanie zaleceń i rekomendacji w zakresie strategii upowszechniania/komunikacji w odniesieniu do procesów i zakłóceń zachodzących na rynku pracy, ponieważ obecny kryzys uwypuklił również potrzebę szybszego i bardziej dostosowanego do potrzeb klienta przekazywania wyników badań i analiz.

Więcej szczegółów można znaleźć na www.regionallabourmarketmonitoring.net