Barometr Europejskiego Rynku Pracy kontynuuje tendencję wzrostową

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Barometr Europejskiego Rynku Pracy po raz kolejny odnotował wzrost, zyskując w kwietniu 0,3 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem i obecnie wynosi 102,0 punktu.

"Chociaż perspektywy dla rynku pracy w Europie nie są jeszcze tak silne, jak rok temu, znacznie się poprawiły po kryzysie energetycznym" mówi Enzo Weber, szef prognoz IAB.

W kwietniu nastąpiła szczególna poprawa w Europie Wschodniej.

Europejski Barometr Rynku Pracy jest miesięcznym wskaźnikiem wiodącym opartym na badaniu przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia. Kraje uczestniczące to: Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Belgia-DG, Belgia-Flandria, Niemcy, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria i Belgia-Walonia. Podczas gdy składnik A barometru sygnalizuje kształtowanie się wyrównanych sezonowo wskaźników bezrobocia na najbliższe trzy miesiące, składnik B prognozuje trendy zatrudnienia. Średnia składowych „bezrobocie” i „zatrudnienie” stanowi łączną wartość barometru. Wskaźnik ten zapewnia więc perspektywę ogólnego rozwoju rynku pracy. Skala waha się od 90 (bardzo słaby rozwój) do 110 (bardzo dobry rozwój).

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.