Badanie - Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie woj. zachodniopomorskiego

Dodano przez: admin

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi badania, pn. „Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego".

Celem badania ankietowego jest zebranie informacji i opinii przedstawicieli środowiska oświaty, dotyczących aktualnej sytuacji oraz potrzeb rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego, realizowanego w placówkach edukacyjnych.

Uzyskane od Pana(i) informacje, będą traktowane jako poufne i prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych. Prosimy o udzielanie szczerych i prawdziwych odpowiedzi, ponieważ tylko takie mogą pomóc w realizacji celu badania.

Ankieta skierowana jest do:

  1. część A: dyrektor placówki oświatowej (osoba zarządzająca) - przejdź do ankiety A
  2. część B: doradca zawodowy lub osoba wykonująca zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole/placówce oświatowej - przejdź do ankiety B

W celu prawidłowego wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej (on-line) należy wpisać unikalny numer Id, który został przesłany do każdego respondenta pocztą.