Projekty badawcze

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia poniższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach współpracy polsko-niemieckiej uczestniczył w projekcie „Model transgranicznego systemu monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina”. Partnerem wiodącym projektu finansowanego ze środków Programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska  jest Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
 
Celem projektu jest dostarczanie rzetelnych informacji z Regionu Metropolitalnego Szczecina pozyskanych w oparciu o innowacyjne rozwiązania oraz opracowanie metodyki harmonizacji i publikacji danych we wskazanych obszarach tematycznych wraz z określeniem dostawców danych i ich użytkowników. Na tej podstawie zostaną oszacowane możliwości funkcjonowania systemu monitoringu Regionu Metropolitalnego Szczecina.
 
Materiały z konferencji inauguracyjnej Projektu INT179 "Model transgranicznego monitoringu - innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitarnym Szczecina" dostępne pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=2uvNu-8oMYU
 
 
Więcej o Wizji 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań na stronie: http://rbgp.pl/koncepcja-przyszlosci-2030/