Aktualności

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku
Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w Polsce
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w styczniu 2018r.
Bezrobocie IV kwartał 2017 roku
Dodano przez: Marta Sapińska
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2017r.
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2017 r.
Bezrobotne kobiety w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie zachodniopomorskim w październiku 2017 r.
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w październiku 2017 r.
Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim