2023

Środki Funduszu Pracy w 2023 roku - przyjęte przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr 1958/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Kwoty środków Funduszu Pracy obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2023.