2022

Środki Funduszu Pracy w 2022 roku - obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2022.