2020

Środki Funduszu Pracy w 2020 roku (wg projektu ustawy budżetowej - obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2020).