2021

Środki Funduszu Pracy w 2021 roku (wg projektu ustawy budżetowej - obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2021).