Filmy zawodoznawcze

Lista filmów

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

 Filmy na płycie CD

  1.  Kierowanie zespołem – szkolenie multimedialne

  2.  Telefon w firmie – szkolenie multimedialne

  3.  Trening umysłu – szkolenie multimedialne

  4.  Wystąpienia publiczne – szkolenie multimedialne

  5.  Profesjonalna obsługa klienta – szkolenie
       multimedialne

 

 Filmy na płycie DVD

  6.  Lider jak przewodzić ludziom

  7.  Biznes w praktyce

  8.  Czy nadaję się na przedsiębiorcę

  9.  Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

10.  Skuteczny negocjator, strategia

11.  Obsługa klienta przez telefon

12.  Poczucie własnej wartości

13.  Autoprezentacja

14.  Savoir vivre w biznesie, biurze i nie tylko

15.  Planowanie kariery, czyli jaki wybrać zawód

16.  Gdzie i jak szukać pracy

17.  Rozmowa kwalifikacyjna

18.  Zakładam firmę

19.  Telemarketing, czyli sprzedaż przez telefon

20.  Mowa ciała

21.  Kalejdoskop zawodów – Prawo i administracja

22.  Kalejdoskop zawodów – Rolnictwo i środowisko

23.  Kalejdoskop zawodów – Przemysł i budownictwo

24.  Kalejdoskop zawodów – Służba zdrowia

25.  Kalejdoskop zawodów – Usługi i turystyka

26.  Kalejdoskop zawodów – Komputery i elektronika

27.  Kalejdoskop zawodów – Kreacja

28.  Kalejdoskop zawodów – Bezpieczeństwo i ochrona

29.  Jak radzić sobie z agresją uczniów

30.  Wystąpienia publiczne

31.  Rozmowa kwalifikacyjna

32.  Zawód przyszłości, gdzie szukać, jak zdobyć

33.  Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem

34.  Myśl pozytywnie            

35.  Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać cele

36.  Nie daj się bezrobociu

37.  Wybieram szkołę, wybieram zawód

38.  Jak skutecznie negocjować
     – cz. I Strategie
     – cz. II Techniki

39.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Rozumiem prawa
       rynku

40.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Obserwuję
       gospodarkę światową

41.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Jak gospodaruje
       moje państwo

42.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Pieniądz
       w gospodarce

43.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Przedsiębiorstwo
       od podszewki

44.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Jestem aktywny
       na rynku pracy

45.  Asertywność

46.  Autoprezentacja cz. I Savoir vivre w pracy

47.  Autoprezentacja cz. II Jak wywrzeć dobre wrażenie
       na innych

48.  Autoprezentacja cz. III Mowa ciała w praktyce

49.  Perspektywy Edukacyjno – Zawodowe
      narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji

50.  Poradnictwo zawodowe
      – poziom I – cz. 1 i 2
      – poziom II – cz. 1 i 2
      – poziom III – cz. 1 i 2
      – poziom IV cz. 1, 2 i 3

51. Test preferencji i predyspozycji zawodowych
      – testy kariery

52.  Podziel się sobą – przewodnik po wolontariacie

53.  Techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się
       i czytania

54.  Zarządzanie projektem

55.  Przewodnik po kształceniu zawodowym

56.  Spacery po zawodach – Ochrona zdrowia

57.  Spacery po zawodach – Handel, dziedziny
       pokrewne i usługi

58.  Spacery po zawodach – Bezpieczeństwo i służby
      ochrony

59.  Spacery po zawodach – Rozrywka, rekreacja,
       turystyka

 Filmy na płycie DVD 

  1.  Planowanie kariery, czyli jaki wybrać zawód

  2.  Rozmowa kwalifikacyjna

  3.  Kalejdoskop zawodów – Prawo i administracja

  4.  Kalejdoskop zawodów – Rolnictwo i środowisko

  5.  Kalejdoskop zawodów – Przemysł i budownictwo

  6.  Kalejdoskop zawodów – Służba zdrowia

  7.  Kalejdoskop zawodów – Usługi i turystyka

  8.  Kalejdoskop zawodów – Komputery i elektronika

  9.  Kalejdoskop zawodów – Kreacja

10.  Kalejdoskop zawodów – Bezpieczeństwo i ochrona

11.  Kalejdoskop zawodów – Nauka i edukacja

12.  Kalejdoskop zawodów – Zarządzanie i finanse

13.  Jak radzić sobie z agresją uczniów

14.  Wystąpienia publiczne

15.  Jak motywować ludzi do pracy ?

16.  Zawód przyszłości, gdzie szukać, jak zdobyć

17.  Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem

18.  Myśl pozytywnie            

19.  Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i osiągać cele

20.  Nie daj się bezrobociu

21.  Wybieram szkołę, wybieram zawód

22.  Jak skutecznie negocjować
       – cz. I Strategie,
       – cz. II Techniki

23.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Rozumiem prawa
       rynku

24.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Obserwuję
       gospodarkę światową

25.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Jak gospodaruje moje
       państwo

26.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Pieniądz
       w gospodarce

27.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Przedsiębiorstwo
       od podszewki

28.  ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Jestem aktywny
       na rynku pracy

29.  Asertywność

30.  Autoprezentacja cz. I Savoir vivre w pracy

31.  Autoprezentacja cz. II Jak wywrzeć dobre
       wrażenie na innych

32.  Autoprezentacja cz. III Mowa ciała w praktyce

33.  Mój zawód, moja firma