WUP.XVA.322.68.ASzu.2018 - Drugie postepowanie- Kompleksowa organizacja seminarium warsztatowego na temat skutecznych metod dotarcia do projektowej grupy docelowej (młodzież kategorii NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój…

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA