Plan zamówień 2023

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023.