Plan zamówień 2022

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.