WUP.XVA.322.173.ASzu.2020 Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych, przesyłek kurierskich oraz przekazów pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na rok 2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚĆ I i III

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚĆ II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - I

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA