Skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

12 listopada 2014 r. w województwie zachodniopomorskim Wojewódzką Radę Zatrudnienia zastąpiła Wojewódzka Rada Rynku Pracy


Zarządzenie nr 47/13 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (wg stanu na dzień  28.05.2013 r.)

Przedstawiciele organizacji związkowych

1. Maria  Doroszko Związek  Zawodowy Pracowników Oświaty Niebędących Nauczycielami Województwa Zachodniopomorskiego
2. Dariusz Mądraszewski NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego
3. Lechosław  Czyż Forum Związków Zawodowych


Przedstawiciele organizacji pracodawców:

1. Henryk Leszczyński Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
2. Rafał  Dąbrowski Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Szczecinie
3. Anna  Kornacka Zarząd Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan


Przedstawiciele organizacji rolników:

1. Andrzej Karbowy Zachodniopomorska Izba Rolnicza
2. Andrzej Wiesław Ogiejko Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność"


Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy:

1. dr Krzysztof Osiński

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

2. Zbigniew Pluta Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego-Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.
3. Wiesław Gronkiewicz Fundacja centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Koszalin
4. Mirosław Wołosewicz Kupiecka Izba Gospodarcza Pomorza Zachodniego
5. Zbigniew  Górnik Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Szczecinie
6. Wiktor Tołoczko Konwent Starostów Województwa Zachodniopomorskiego
7. Roman Szewczyk Konwent Starostów Województwa Zachodniopomorskiego
8. Agnieszka  Worbs Północny Związek Pracodawców
9. Lech Bieg Stargardzka Izba Gospodarcza
10. Jerzy Chodań

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego"

11. Karolina Drela Stowarzyszenie Nowa Aktywność - Nowa Kultura


Przedstawiciel Wojewody:

1. Jolanta  Wójcicka Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie


Przedstawicie nauki:

1. dr hab. prof. US Barbara Kryk Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN