Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym

Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 16-19 grudnia 2022 r. pozytywnie zaopiniowano 40 wniosków dyrektorów szkół w sprawie zasadności kształcenia w danym zawodzie.

Interesariusze, którzy są zapraszani na posiedzenia Rady, mieli tym razem możliwość wyrażenia opinii w formie pisemnej. Odpowiedzi przekazano członkom Rady wraz z materiałami pomocniczymi do oceny.

Na posiedzeniu w trybie obiegowym podjęto uchwały dotyczące następujących zawodów:

1) Technikum Ekonomiczne im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie:

 • Technik ekonomista 331403 - Uchwała nr 228/2022;
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943 - Uchwała nr 229/2022;
 • Technik handlowiec 522305 - Uchwała nr 230/2022;
 • Technik logistyk 333107 - Uchwała nr 231/2022;
 • Technik reklamy 333907 - Uchwała nr 232/2022.

2) Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych w Szczecinie:

 • Technik fotografii i multimediów 343105 - Uchwała nr 233/2022;
 • Technik programista 351406 - Uchwała nr 234/2022;
 • Technik teleinformatyk 351103 - Uchwała nr 235/2022.

3) Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie:

 • Technik automatyk 311909 - Uchwała nr 236/2022;
 • Technik elektryk 311303 - Uchwała nr 237/2022;
 • Technik mechatronik 311410 - Uchwała nr 238/2022;
 • Technik elektronik 311408 - Uchwała nr 239/2022;
 • Technik informatyk 351203 - Uchwała nr 240/2022;
 • Technik programista 351406 - Uchwała nr 241/2022;

4) Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie:

a) Technikum Zawodowe nr 1:

 • Technik budownictwa 311204 - Uchwała nr 242/2022;
 • Technik geodeta 311104 - Uchwała nr 243/2022;
 • Technik architektury krajobrazu 314202 - Uchwała nr 244/2022;
 • Technik renowacji elementów architektury 311210 - Uchwała nr 245/2022;
 • Technik inżynierii sanitarnej 311218 - Uchwała nr 246/2022;
 • Technik budowy dróg 311216 - Uchwała nr 247/2022;
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 - Uchwała nr 248/2022;
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 - Uchwała nr 249/2022.

b) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1:

 • Monter sieci i instalacji sanitarnej 712618 - Uchwała nr 250/2022;
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 - Uchwała nr 251/2022.

5) Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie - Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5:

 • Kucharz 512001 - Uchwała nr 252/2022.

6) Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie:

a) Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 - Uchwała nr 253/2022;
 • Technik hotelarstwa 422402 - Uchwała nr 254/2022;
 • Technik organizacji turystyki 422104 - Uchwała nr 255/2022.

b) Branżowa Szkoła I stopnia nr 4:

 • Cukiernik 751201 - Uchwała nr 256/2022;
 • Kucharz 512001 - Uchwała nr 257/2022.

7) Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak w Stargardzie:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 - Uchwała nr 258/2022;
 • Technik administracji 334306 - Uchwała nr 259/2022;
 • Technik usług kosmetycznych 514207 - Uchwała nr 260/2022.

8) Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie:

a) Technikum samochodowe:

 • Technik pojazdów samochodowych 311513 - Uchwała nr 261/2022;

b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9:

 • Mechanik pojazdów samochodowych 723103 - Uchwała nr 262/2022;
 • Elektromechanik Pojazdów Samochodowych 741203 - Uchwała nr 263/2022.

9) Technikum dla młodzieży Cosinus w Szczecinie (planowane uruchomienie szkoły wrzesień 2023):

 • Technik fotografii i multimediów 343105 - Uchwała nr 264/2022;
 • Technik programista 351406 - Uchwała nr 265/2022;
 • Technik usług fryzjerskich 514105 - Uchwała nr 266/2022.

10) Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie - Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • Magazynier-logistyk 432106 - Uchwała nr 267/2022.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem